محل تبلیغات

شرکت تعاونی توسعه ابنیه همت

منطقه 22 - شهرک گلستان (راه آهن)- ساحل شرقی دریاچه چیتگر

دفتر فروش: 0214784 - 02144710097 - 02144755723 – 02144755724

دفتر تعاونی: 0214784 - 02144755719 - 02144767359 - 02144767363

تلفن پروژه : 0214784 - 02144735108 - 02144735841

فکس: 44767363 داخلی 9

شماره ثبت: 424704 به تاریخ 1391/01/22

شناسه ملی: 10320750413
کد اقتصادی:411411885987
کد پستی:1494813665


مدیریت سهام و بازاریابی، فرآیند فروش، تحلیل بازار، تخمین قیمت و زمان مناسب برای عرضه تدریجی واحدهای کارفرما را بر عهده دارد و در طول دوره با اتخاذ سیاستهای مناسب عرضه ، ریسک های واگذاری را به حداقل میرساند.

موبایل: 09121003623 - 09121011061 - 0989123192370 - 0989122435680 - 0989126182833

تلفن دفتر فروش:  09844755723 - 09844755724 - 02144710097

بازرس:

مهندس اسدزاده: 09125193425

مهندس مهدی میری: 09123101729

 

مدیریت روابط عمومی
يكي‌ از عواملي‌ كه‌ در سرنوشت‌ هر مؤسسه‌، گروه‌ و فرد اهميت‌ و ارزش‌ اساسي‌ دارد و آنها را در نيل ‌به‌ هدف‌ ها ياري‌ مي‌دهد؛ كيفيت‌ رابطه‌ آنها با افراد و مؤسساتي‌ است‌ كه‌ با آنها سروكار دارند و همچنين ‌با افكار عمومي‌ جامعه‌اي‌ است‌ كه‌ در آن‌ به‌ فعاليت‌ مشغولند. هر اندازه‌ اين‌ ارتباط بطور مفيدي‌ مستقر و به‌ شكل‌ مؤثري‌ گسترش‌ يافته‌ باشد، به‌ همان‌ اندازه‌ آن‌ فرد، گروه‌ و مؤسسه‌ در دستيابي‌ به‌ اهداف‌ خود موفق‌تر مي‌باشد. اكنون‌ به‌ عنوان‌ يك‌ اصل‌ اساسي‌ در مديريت‌ پذيرفته‌ شده‌ كه‌ افراد و مؤسسات‌ براي ‌رسيدن‌ هرچه‌ بهتر و راحت‌تر به‌ مقاصد خود نيازمند به‌ حسن‌ رابطه‌ و درك‌ متقابل‌ و توسعه‌ تفاهم‌ بايكديگر و عموم‌ مردم‌ مي‌باشند.

تلفن  44755719 - 44767363 - 44767359 داخلی 112 , 113 و یا موبایل 09125578291مدیریت بازرگانی

تلفن و فاکس: 44735968 - 44767363 - 44767359