محل تبلیغات

شرکت تعاونی توسعه ابنیه همت

منطقه 22 - شهرک گلستان (راه آهن)- ساحل شرقی دریاچه چیتگر

تلفن شرکت: 48000408 21 98+

شماره ثبت: 424704 به تاریخ 1391/01/22

شناسه ملی: 10320750413
کد اقتصادی:411411885987
کد پستی:1494813665


مدیریت سهام و بازاریابی، فرآیند فروش، تحلیل بازار، تخمین قیمت و زمان مناسب برای عرضه تدریجی واحدهای کارفرما را بر عهده دارد و در طول دوره با اتخاذ سیاستهای مناسب عرضه ، ریسک های واگذاری را به حداقل میرساند.

موبایل: 09121003623 - 09121011061 - 0989123192370 - 0989122435680 - 0989126182833بازرس:

مهندس اسدزاده: 09125193425

 

لیست کانال های ارتباطی شرکت تعاونی توسعه ابنیه همت در پیام رسان های داخلی و خارجی

نام پیام رسان

عنوان کانال

آدرس کانال

تلگرام

شرکت تعاونی توسعه ابنیه همت

https://t.me/toseabniehco

پروژه مسکونی زاگرس

https://t.me/zagros_project

پروژه مسکونی البرز

https://t.me/alborz_project

برج تجارت لکسون

https://t.me/LEXON_TOWER

پروژه مسکونی الوند

https://t.me/alvand_project_a

پروژه مسکونی فرزانگان

https://t.me/toseabniehfarzanegan

پروژه مسکونی آسمان

https://t.me/asemanabiproject

سروش

شرکت تعاونی توسعه ابنیه همت

@toseabnieh

پروژه مسکونی زاگرس

@zagros_project

پروژه مسکونی البرز

@alborz_project

برج تجارت لکسون

@lexontower

پروژه مسکونی الوند

@alvand_project_a

پروژه مسکونی فرزانگان

@farzaneganproject

پروژه مسکونی آسمان

@asemanabiproject

آیگپ

 

 

شرکت تعاونی توسعه ابنیه همت

@toseabnieh

پروژه مسکونی زاگرس

@zagros_project

پروژه مسکونی البرز

@albors_project

برج تجارت لکسون

@LEXON_TOWER

پروژه مسکونی الوند

@alvand_project_a

پروژه مسکونی فرزانگان

@farzaneganproject

پروژه مسکونی آسمان

@asemanabiproject

بله

شرکت تعاونی توسعه ابنیه همت

@toseabnieh

پروژه مسکونی زاگرس

@zagros_project

پروژه مسکونی البرز

@alborz_project

برج تجارت لکسون

@lexontowers

پروژه مسکونی الوند

@alvand_project

پروژه مسکونی فرزانگان

@farzaneganproject

پروژه مسکونی آسمان

@asemanabiproject

روبیکا

 

شرکت تعاونی توسعه ابنیه همت

@toseabnieh

پروژه مسکونی زاگرس

@zagros_project

پروژه مسکونی البرز

@alborz_project

برج تجارت لکسون

@lexontowers

پروژه مسکونی الوند

@alvand_project

پروژه مسکونی فرزانگان

@farzaneganproject

پروژه مسکونی آسمان

@asemanabiproject

گپ

شرکت تعاونی توسعه ابنیه همت

@toseabnie

پروژه مسکونی زاگرس

@zagros_project

پروژه مسکونی البرز

@alborz_project

برج تجارت لکسون

@lexontower

پروژه مسکونی الوند

@alvand_project

پروژه مسکونی فرزانگان

@farzaneganproject

پروژه مسکونی آسمان

@asemanabiproject

ایتا

شرکت تعاونی توسعه ابنیه همت

@toseabnie

پروژه مسکونی زاگرس

@zagros_project

پروژه مسکونی البرز

@alborz_project

برج تجارت لکسون

@lexontower

پروژه مسکونی الوند

@alvand_project

پروژه مسکونی فرزانگان

@farzaneganproject

پروژه مسکونی آسمان

https://eitaa.com/joinchat/2090533108Cbe57639370