محل تبلیغات

برای استخدام در تعاونی با توجه به تخصص مربوطه با واحد های مرتبط تعاونی از طریق شماره تلفن هایی که در ارتباط با ما ارائه شده می توانید تماس حاصل نمایید، و رزومه خود را به مدیریت مورد نظر ارسال نمایید تا در صورت نیاز به همکار جدید با شما تماس گرفته شود