محل تبلیغات

برای استخدام در تعاونی با توجه به تخصص مربوطه با واحد های تعاونی از طریق شماره تلفن هایی که در ارتباط با ما ارائه شده می توانید تماس حاصل نمایید، و رزومه خود را ارسال نمایید تا در صورت نیاز به همکار جدید با شما تماس گرفته شود