مدیر عامل

شرکت تعاونی عمرانی توسعه ابنیه همت

شرکت تعاونی توسعه ابنیه همت

منطقه 22 - شهرک گلستان (راه آهن)- بلوار امیر کبیر - خیابان گلفام - پلاک 7 - واحد 3 و 5

تلفن و فاکس: 44755719 - 44755723 - 44755724 - 44767363 - 44767359

شماره ثبت: 424704 به تاریخ 1391/01/22

شناسه ملی: 10320750413
کد اقتصادی:411411885987
کد پستی:1494813665

آدرس ایمیل: admin@toseabnieh.ir