محل تبلیغات

پروژه آجا

شهرک امام رضا وابسته به بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی است، آنچه که شهرک مسکونی امام رضا(ع) را نسبت به سایرشهرکها متفاوت کرده است اختصاص ۴۰ مترسرانه فضای سبز به هر نفر است. تمامی برجهای مسکونی ۳۵طبقه ای شهرک امام رضا(ع) به صورت اسکلت پیچ ومهره ساخته و دیواراین برجها تماما ازکناف ساخته شده اند به طوری که وزن سازه در دست احداث نسبت به مدل سنتی به نصف کاهش پیداکرده است واز این رو مهندسان با احداث این شهرک مدلی بی نظیر و یا به جرات کم نظیراز صنعتی سازی را در کشور ایجاد کردند.اصول شهرک سازی ومباحث مختلف ساخت دراین مجموعه وراههای دسترسی متنوع به شهرک کاملارعایت شده است.