محل تبلیغات

آسمان آبی

پروژه آسمان آبی در زمینی به مساحت 991 متر مربع واقع در منطقه 22 تهران در محدوده شمال دریاچه قرار گرفته است